Aktuális

Küldetésünk

  • 29
  • Aug
    2021

A gyermekgondozás területén intézményünk gazdag hagyományokkal rendelkezik. Küldetésünknek tartjuk a gyermek jólétét, amely a játékban, a valós élethelyzetekben, valamint a tervezett tanulási folyamatokban nyilvánul meg. A gyermekre úgy tekintünk, mint egyedi és lehetőségekben gazdag lényre, aki a kortársak és a felnőttek közösségének is tevékeny tagja. A gyermekeket gondozó szakképzett kollektíva folyamatos továbbképzést folytat, gazdagítva ezzel a saját szakmai és személyes kompetenciáit. Intézményünk olyan ösztönző feltételeket teremt és ápol, amelyek hozzájárulnak a gyermekekkel, a családdal és a környezettel való kapcsolatok elmélyítéséhez a partnerség elvei alapján. Olyan intézményt képzelünk el, amely az új alapprogrammal összhangban végzi munkáját. Figyelemmel kísérjük a gyermekek érdeklődését, amelynek különös fontosságot tulajdonítunk. A családokat is bevonjuk a nevelés folyamatába, és tiszteletben tartjuk a különbözőségüket. Kellemes légkört teremtünk, hogy az óvodába a gyermek és a szülő is bizalommal léphessen be. E jövőkép megvalósulása érdekében hangsúlyozzuk a gyermekek nevelésében résztvevő minden szereplő fontosságát. Az intézményünk a legkorszerűbb lesz, ahová a gyermekek és a dolgozók is szívesen járnak.