Hófehérke óvoda

Hófehérke óvoda

Üdvözöljük megújúlt honlapunkon

Hófehérke óvoda

Üdvözöljük megújúlt honlapunkon

Hófehérke óvoda

Hófehérke óvoda

Üdvözöljük megújúlt honlapunkon

Hófehérke óvoda

Üdvözöljük megújúlt honlapunkon

Hófehérke óvoda

Hófehérke óvoda

Üdvözöljük megújúlt honlapunkon

Hófehérke óvoda

Üdvözöljük megújúlt honlapunkon

Hófehérke Óvoda

Zentán az első óvoda 1866-ban nyitotta meg kapuit a kicsinyek előtt. 1878-ban már három óvodában fogadták az óvónők a gyermekeket.

Az elmúlt több mint másfél évszázad alatt új és korszerű óvodai épületek létesültek a pedagógiai elvekkel összhangban. Napjainkban az óvoda a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő környezetben működik.

A Hófehérke Óvoda tizenegy épületben folytatja alaptevékenységét. Kilenc épület az Intézmény tulajdonában van: hét Zentán, egy Felsőhegyen és egy Tornyoson. A bogarasi és kevi tagozatoknak a zentai Stevan Sremac Általános Iskola ad otthont. 1998-ban az épületek - tagozatok nevet választottak.

Az óvoda feladata az egy-hétéves gyermekek nevelése, gondozása, étkeztetése, egészségügyi és szociális védelme. Az egy- hároméves bölcsödés kisgyermekek ápolásáról és neveléséről egészségügyi nővérek gondoskodnak, az óvodás korú, három- hétévesekkel főiskolai végzettségű óvónők foglalkoznak.

A gyermekek a különböző tevékenységek által fejlesztik képességeiket, tudásra tesznek szert és átformálják tapsztalataikat. A játék és a pedagógiailag értékes aktivitások elősegítik a gyermekek harmonikus személyiségfejlődését. Meghatározó az óvónő szerepe, aki arra törekszik, hogy minden gyermek meríthessen szeretetéből és gondoskodásából.

A szakirodalom követése, az egyéni és csoportos továbbképzéseken való részvétel biztosítja a nevelők folyamatos szakmai előrehaladását.

A nevelők a szülőkkel együttműködve folytatják és kiegészítik a család nevelőmunkáját. A szülőknek lehetőségük van részt venni az óvodai élet mindennapjaiban és az óvodai program megvalósításában.

Az Intézmény ápolja az együttműködést a környező községek óvodáival. A kiterjedt kapcsolatok a helyi művelődési intézményekkel, munkaszervezetekkel és civil szervezetekkel segítik a gyermekek sokrétű tájékozódását a környezetben.

Az óvónők és a gyermekek rendszeresen részt vesznek hagyományőrző, drámai, képzőművészeti és környezetvédelmi programokban, sportrendezvényeken.

Szivárvány épület

A Szivárvány épület a város szívében helyezkedik el, közel a Tiszához, a Népkerthez és a városi parkhoz.

Nyolc csoportszoba szerb és magyar nyelvű bölcsödés és óvodás gyermeknek kínál vidám környezetet.

Az épület ad otthont a nevelők számára rendszeresen szervezett továbbképzéseknek. Itt elérhető az Intézmény igazgatója, a pedagógus, és itt működik az ügyviteli szolgálat. A tevékenységközpontú nevelés a gyermekek természetes kíváncsiságára, egyéni élményeire és tapasztalataira épül.

A séták során gyűjtött természeti kincsekből szép alkotások készülnek, és az óvónők szívesen báboznak együtt a gyerekekkel.

Bambi épület

A Bambi épület 1987-ben létesült a Tisza-parti lakótelepen. Két földszinti és négy emeleti csoportszobája világos és tágas.

Nagy terasza és dombos, füves udvara kellemes környezet a futkározó gyermekek számára. A nevelőmunka szerb és magyar nyelven zajlik a bölcsödés és napközis tagozatokon. Ebben az épü-letben működik a központi konyha.

Az udvar fából készült játékszerekkel van felszerelve, amelyek karbantartásában a szülők is segítenek valamint a Tisza folyó közelsége lehetőséget nyújt a vízi élővilág megfigyelésére és megismerésére. A táj szépsége festésre, rajzolásra serkenti a gyermekeket.

Bóbita épület

A kétszintes, öt csoport-szobás Bóbita épület 1979-ben nyílt meg Zentán, a Makszim Gorkij utcában.

Itt működik az Intézmény mosodája és varróműhelye. Az épület udvarában található a gyermekek számára kiépített közlekedési gyakorlópálya.

Az árnyas udvar, fából készült játékaival ideális környezetet biztosít a gyermekek szabad mozgásához.

Margaréta épület

A Margaréta épület 1969-ben épült a lakosság kérésére Zentán, az Ohrid utcában.

A zöld övezet, amely a gyermekek számára az egészséges környezetet és a szabad mozgást biztosítja, a szülőkkel karöltve létesült.

Az épületben hat csoportszoba van: öt napközis-óvodás és egy bölcsödés. A munkaszobák megfelelő felszereltsége lehetővé teszi a gyermekek pszichofizikai képességének fejlődését.

Kiemelt tevékenységi forma a kézműveskedés, amelyhez kizárólag természetes anyagokat használnak. Az óvónők és a gyermekek alkotásai az óvodát szépítik.

Százszorszép épület

A Százszorszép épület Zentán a József Attila utcában található, három csoportszo-bával, tornateremmel és nagy, füves udvarral.

A kötelező program mellett az óvónők nagy hangsúlyt fektetnek a természetjárásra és a környezet-védelemre. Ez tükröződik a nevelő-munkában. Az épület a napi tevé-kenységek során készült termésmun-kákkal díszített. Az udvari játékszerek fából készültek.

Az óvónők és a gyermekek évszakonként megszervezik az udvar takarítását, a komposztálást, szépítik és gondozzák a virágoskertet. Gyűjtögetnek, megfigyelnek, télen etetik a madarakat.

Pitypang épület

Az épület Zenta Tópart városrészében található a Fehér Ferenc utcában. Nevét a körülötte nyíló pitypangokról kapta.

A zene, a tánc és a mozgás vidám hangulatot teremt a mindennapokban. Az óvónők környezetvédelemre nevelik a gyermekeket: növényeket gondoznak, természetes anyagokat gyűjtenek, ezekkel kézimunkáznak.

Az óvoda udvarát az ötletes, fából faragott játékszerek ékesítik.

Cinege épület

A Cinege épület Felsőhegy szívében található. A két csoportszobát és a nagy, füves udvart naponta gyermekzsivaj tölti be.

Az óvónők a játékot tartják a gyermek jellemformá-lásában a legfontosabb tényezőnek. Havonként szerveznek szabadtéri versenyjátékokat, játszóházat és testvérnapot, amelyen részt vesz a falu apraja-nagyja.

Kuckó tagozat

1957-ben nyílt meg a Kuckó tagozat Bogarason az általános iskola épületében. Egy barátságos kis csoportszoba fogadja a kicsinyeket.

Kicsik-nagyok együtt kalandoznak a játék, a számok, a zene, a képzőművészet, a mese és a természet világában. Az óvodások betekintést nyernek az iskolai élet mindennapjaiba és közös műsorokon vesznek részt.

Az épülethez tartozik egy nagy udvar, amely színtere a mozgásos játékoknak.

Pillangó épület

A Pillangó épület Tornyos központjában található. 1974 óta itt lelnek második otthonukra a falu magyar és roma nemzetiségű kicsinyei. Az óvodát parkosított udvar és virágoskert övezi.

Két csoportszobában folyik a munka. A jól felszerelt tornaterem alkalmas a rendszeres testmozgásra, felfrissülésre.

A gyermekek magvakkal csalogatják az éhező madarakat.

Vadvirág tagozat

Keviben 1979 óta az általános iskola épületében működik a Vadvirág tagozat. Az óvónő itt fogadja Kevi és Buránysor óvodásait. A tágas tornaterem és az iskolaudvar árnyékos játszótere minden gyermeknek bő mozgásteret biztosít.

Az óvodai tevékenység fontos része a feledésbe merülő népdalok, népi gyermekjátékok felelevenítése és a néptáncok kezdőlépéseinek elsajátítása. Mindig kedves időtöltés az alkotómunka és a kreatív foglalkozás.