D.V. Snežana
D.V. Snežana
D.V. Snežana
D.V. Snežana
D.V. Snežana
D.V. Snežana

Hófehérke Óvoda

Kedves Látogatónk!

Szeretettel köszöntünk minden kedves látogatót a zentai Hófehérke Óvoda honlapján!

Örülünk, hogy ránk talált! Olvasson tovább, s fedezze fel csodálatos óvodáinkat. A Hófehérke Óvoda tíz épületben folytatja alaptevékenységét. Nyolc épület az Intézmény tulajdonában van: hat Zentán, egy Felsőhegyen és egy Tornyoson. A bogarasi és kevi tagozatnak az helyi iskola épülete ad otthont. Büszkék vagyunk az összes óvodánkra, sokat tettünk, teszünk azért, hogy minden szeglete és a nap minden perce olyan legyen, amelyben „jó gyereknek lenni”. Arra törekszünk, hogy óvodáink olyan helyet biztosítsanak a gyerekeknek, hogy pozitív élményekhez, sikerélményhez jussanak, megerősítést kapjanak, és ennek következtében kialakuljon, megerősödjön önbizalmuk. A szülőkkel kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kiépítésére törekszünk, hiszen csak így tudhatják biztonságban gyermekeiket. Óvodánkban szakképzett, gyermekközpontú pedagógusok dolgoznak, akik kellő odafigyeléssel, szeretettel végzik munkájukat, hogy a gyerekeknek kiegyensúlyozott nyugodt környezetet biztosítsunk a mindennapokhoz.

A honlapot azzal a céllal hoztuk létre, hogy az idelátogatók állandóan értesüljenek az intézményben jelenlévő aktualitásokról, valamint hogy információkkal szolgáljunk, betekintést biztosítsunk az intézményünk életébe. Azonban az információk honlapon történő közlése továbbra sem helyettesíti a személyes kommunikációt és az óvoda faliújságain elhelyezett értesítéseket.

Az intézményünk mindenkinek segít abban, hogy ne érezze magát kívülállónak. Minden gyermek és felnőtt részvételét segítjük az óvodában. Rugalmasan reagálunk a gyermekkel és a családdal való változásokra. Támogatjuk a családokkal és a közösségekkel való kapcsolatot, valamint a gyerekeket és a felnőtteket abban, hogy megosszák velünk gondolataikat. Hangsúlyt fektetünk az óvodai közösségfejlesztésre, az értékekre és az elért eredményekre.

Az oktató-nevelő munkát úgy tervezzük, hogy arra a tudásra építünk, amellyel a munkatársak, gyermekek és családjaik rendelkeznek. Az óvodánkat másokkal együttműködve, saját elveinkkel összhangban fejlesztjük, fejlesztését az inkluzív értékekre alapozzuk. Számunkra fontos a gyerekek fejlődését szem előtt tartani, beleértve érzéseiket, érzelmeiket, a tanulásban való örömteli részvételüket.

Szivárvány épület

A Szivárvány épület a város szívében helyezkedik el, közel a Tiszához, a Népkerthez és a városi parkhoz.

Nyolc csoportszoba szerb és magyar nyelvű bölcsödés és óvodás gyermeknek kínál vidám környezetet.

Az épület ad otthont a nevelők számára rendszeresen szervezett továbbképzéseknek. Itt elérhető az Intézmény igazgatója, a pedagógus, és itt működik az ügyviteli szolgálat. A tevékenységközpontú nevelés a gyermekek természetes kíváncsiságára, egyéni élményeire és tapasztalataira épül.

A séták során gyűjtött természeti kincsekből szép alkotások készülnek, és az óvónők szívesen báboznak együtt a gyerekekkel.

Prezentációk megtekintése

Bambi épület

A Bambi épület 1987-ben létesült a Tisza-parti lakótelepen. Két földszinti és négy emeleti csoportszobája világos és tágas.

Nagy terasza és dombos, füves udvara kellemes környezet a futkározó gyermekek számára. A nevelőmunka szerb és magyar nyelven zajlik a bölcsödés és napközis tagozatokon. Ebben az épü-letben működik a központi konyha.

Az udvar fából készült játékszerekkel van felszerelve, amelyek karbantartásában a szülők is segítenek valamint a Tisza folyó közelsége lehetőséget nyújt a vízi élővilág megfigyelésére és megismerésére. A táj szépsége festésre, rajzolásra serkenti a gyermekeket.

Prezentációk megtekintése

Bóbita épület

A kétszintes, öt csoport-szobás Bóbita épület 1979-ben nyílt meg Zentán, a Makszim Gorkij utcában.

Itt működik az Intézmény mosodája és varróműhelye. Az épület udvarában található a gyermekek számára kiépített közlekedési gyakorlópálya.

Az árnyas udvar, fából készült játékaival ideális környezetet biztosít a gyermekek szabad mozgásához.

Prezentációk megtekintése

Margaréta épület

A Margaréta épület 1969-ben épült a lakosság kérésére Zentán, az Ohrid utcában.

A zöld övezet, amely a gyermekek számára az egészséges környezetet és a szabad mozgást biztosítja, a szülőkkel karöltve létesült.

Az épületben hat csoportszoba van: öt napközis-óvodás és egy bölcsödés. A munkaszobák megfelelő felszereltsége lehetővé teszi a gyermekek pszichofizikai képességének fejlődését.

Kiemelt tevékenységi forma a kézműveskedés, amelyhez kizárólag természetes anyagokat használnak. Az óvónők és a gyermekek alkotásai az óvodát szépítik.

Prezentációk megtekintése

Százszorszép épület

A Százszorszép épület Zentán a József Attila utcában található, három csoportszo-bával, tornateremmel és nagy, füves udvarral.

A kötelező program mellett az óvónők nagy hangsúlyt fektetnek a természetjárásra és a környezet-védelemre. Ez tükröződik a nevelő-munkában. Az épület a napi tevé-kenységek során készült termésmun-kákkal díszített. Az udvari játékszerek fából készültek.

Az óvónők és a gyermekek évszakonként megszervezik az udvar takarítását, a komposztálást, szépítik és gondozzák a virágoskertet. Gyűjtögetnek, megfigyelnek, télen etetik a madarakat.

Prezentációk megtekintése

Pitypang épület

Az épület Zenta Tópart városrészében található a Fehér Ferenc utcában. Nevét a körülötte nyíló pitypangokról kapta.

A zene, a tánc és a mozgás vidám hangulatot teremt a mindennapokban. Az óvónők környezetvédelemre nevelik a gyermekeket: növényeket gondoznak, természetes anyagokat gyűjtenek, ezekkel kézimunkáznak.

Az óvoda udvarát az ötletes, fából faragott játékszerek ékesítik.

Prezentációk megtekintése

Cinege épület

A Cinege épület Felsőhegy szívében található. A két csoportszobát és a nagy, füves udvart naponta gyermekzsivaj tölti be.

Az óvónők a játékot tartják a gyermek jellemformá-lásában a legfontosabb tényezőnek. Havonként szerveznek szabadtéri versenyjátékokat, játszóházat és testvérnapot, amelyen részt vesz a falu apraja-nagyja.

Prezentációk megtekintése

Kuckó tagozat

1957-ben nyílt meg a Kuckó tagozat Bogarason az általános iskola épületében. Egy barátságos kis csoportszoba fogadja a kicsinyeket.

Kicsik-nagyok együtt kalandoznak a játék, a számok, a zene, a képzőművészet, a mese és a természet világában. Az óvodások betekintést nyernek az iskolai élet mindennapjaiba és közös műsorokon vesznek részt.

Az épülethez tartozik egy nagy udvar, amely színtere a mozgásos játékoknak.

Prezentációk megtekintése

Pillangó épület

A Pillangó épület Tornyos központjában található. 1974 óta itt lelnek második otthonukra a falu magyar és roma nemzetiségű kicsinyei. Az óvodát parkosított udvar és virágoskert övezi.

Két csoportszobában folyik a munka. A jól felszerelt tornaterem alkalmas a rendszeres testmozgásra, felfrissülésre.

A gyermekek magvakkal csalogatják az éhező madarakat.

Prezentációk megtekintése

Vadvirág tagozat

Keviben 1979 óta az általános iskola épületében működik a Vadvirág tagozat. Az óvónő itt fogadja Kevi és Buránysor óvodásait. A tágas tornaterem és az iskolaudvar árnyékos játszótere minden gyermeknek bő mozgásteret biztosít.

Az óvodai tevékenység fontos része a feledésbe merülő népdalok, népi gyermekjátékok felelevenítése és a néptáncok kezdőlépéseinek elsajátítása. Mindig kedves időtöltés az alkotómunka és a kreatív foglalkozás.

Prezentációk megtekintése