D.V. Snežana
D.V. Snežana
D.V. Snežana
D.V. Snežana

Hófehérke Óvoda

Zentán az első óvoda 1866-ban nyitotta meg kapuit a kicsinyek előtt. 1878-ban már három óvodában fogadták az óvónők a gyermekeket.

Az elmúlt több mint másfél évszázad alatt új és korszerű óvodai épületek létesültek a pedagógiai elvekkel összhangban. Napjainkban az óvoda a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő környezetben működik.

A Hófehérke Óvoda tizenegy épületben folytatja alaptevékenységét. Kilenc épület az Intézmény tulajdonában van: hét Zentán, egy Felsőhegyen és egy Tornyoson. A bogarasi és kevi tagozatoknak a zentai Stevan Sremac Általános Iskola ad otthont. 1998-ban az épületek - tagozatok nevet választottak.

Az óvoda feladata az egy-hétéves gyermekek nevelése, gondozása, étkeztetése, egészségügyi és szociális védelme. Az egy- hároméves bölcsödés kisgyermekek ápolásáról és neveléséről egészségügyi nővérek gondoskodnak, az óvodás korú, három- hétévesekkel főiskolai végzettségű óvónők foglalkoznak.

A gyermekek a különböző tevékenységek által fejlesztik képességeiket, tudásra tesznek szert és átformálják tapsztalataikat. A játék és a pedagógiailag értékes aktivitások elősegítik a gyermekek harmonikus személyiségfejlődését. Meghatározó az óvónő szerepe, aki arra törekszik, hogy minden gyermek meríthessen szeretetéből és gondoskodásából.

A szakirodalom követése, az egyéni és csoportos továbbképzéseken való részvétel biztosítja a nevelők folyamatos szakmai előrehaladását.

A nevelők a szülőkkel együttműködve folytatják és kiegészítik a család nevelőmunkáját. A szülőknek lehetőségük van részt venni az óvodai élet mindennapjaiban és az óvodai program megvalósításában.

Az Intézmény ápolja az együttműködést a környező községek óvodáival. A kiterjedt kapcsolatok a helyi művelődési intézményekkel, munkaszervezetekkel és civil szervezetekkel segítik a gyermekek sokrétű tájékozódását a környezetben.

Az óvónők és a gyermekek rendszeresen részt vesznek hagyományőrző, drámai, képzőművészeti és környezetvédelmi programokban, sportrendezvényeken.

Szivárvány épület

A Szivárvány épület a város szívében helyezkedik el, közel a Tiszához, a Népkerthez és a városi parkhoz.

Nyolc csoportszoba szerb és magyar nyelvű bölcsödés és óvodás gyermeknek kínál vidám környezetet.

Az épület ad otthont a nevelők számára rendszeresen szervezett továbbképzéseknek. Itt elérhető az Intézmény igazgatója, a pedagógus, és itt működik az ügyviteli szolgálat. A tevékenységközpontú nevelés a gyermekek természetes kíváncsiságára, egyéni élményeire és tapasztalataira épül.

A séták során gyűjtött természeti kincsekből szép alkotások készülnek, és az óvónők szívesen báboznak együtt a gyerekekkel.

Bambi épület

A Bambi épület 1987-ben létesült a Tisza-parti lakótelepen. Két földszinti és négy emeleti csoportszobája világos és tágas.

Nagy terasza és dombos, füves udvara kellemes környezet a futkározó gyermekek számára. A nevelőmunka szerb és magyar nyelven zajlik a bölcsödés és napközis tagozatokon. Ebben az épü-letben működik a központi konyha.

Az udvar fából készült játékszerekkel van felszerelve, amelyek karbantartásában a szülők is segítenek valamint a Tisza folyó közelsége lehetőséget nyújt a vízi élővilág megfigyelésére és megismerésére. A táj szépsége festésre, rajzolásra serkenti a gyermekeket.

Bóbita épület

A kétszintes, öt csoport-szobás Bóbita épület 1979-ben nyílt meg Zentán, a Makszim Gorkij utcában.

Itt működik az Intézmény mosodája és varróműhelye. Az épület udvarában található a gyermekek számára kiépített közlekedési gyakorlópálya.

Az árnyas udvar, fából készült játékaival ideális környezetet biztosít a gyermekek szabad mozgásához.

Margaréta épület

A Margaréta épület 1969-ben épült a lakosság kérésére Zentán, az Ohrid utcában.

A zöld övezet, amely a gyermekek számára az egészséges környezetet és a szabad mozgást biztosítja, a szülőkkel karöltve létesült.

Az épületben hat csoportszoba van: öt napközis-óvodás és egy bölcsödés. A munkaszobák megfelelő felszereltsége lehetővé teszi a gyermekek pszichofizikai képességének fejlődését.

Kiemelt tevékenységi forma a kézműveskedés, amelyhez kizárólag természetes anyagokat használnak. Az óvónők és a gyermekek alkotásai az óvodát szépítik.

Százszorszép épület

A Százszorszép épület Zentán a József Attila utcában található, három csoportszo-bával, tornateremmel és nagy, füves udvarral.

A kötelező program mellett az óvónők nagy hangsúlyt fektetnek a természetjárásra és a környezet-védelemre. Ez tükröződik a nevelő-munkában. Az épület a napi tevé-kenységek során készült termésmun-kákkal díszített. Az udvari játékszerek fából készültek.

Az óvónők és a gyermekek évszakonként megszervezik az udvar takarítását, a komposztálást, szépítik és gondozzák a virágoskertet. Gyűjtögetnek, megfigyelnek, télen etetik a madarakat.

Pitypang épület

Az épület Zenta Tópart városrészében található a Fehér Ferenc utcában. Nevét a körülötte nyíló pitypangokról kapta.

A zene, a tánc és a mozgás vidám hangulatot teremt a mindennapokban. Az óvónők környezetvédelemre nevelik a gyermekeket: növényeket gondoznak, természetes anyagokat gyűjtenek, ezekkel kézimunkáznak.

Az óvoda udvarát az ötletes, fából faragott játékszerek ékesítik.

Cinege épület

A Cinege épület Felsőhegy szívében található. A két csoportszobát és a nagy, füves udvart naponta gyermekzsivaj tölti be.

Az óvónők a játékot tartják a gyermek jellemformá-lásában a legfontosabb tényezőnek. Havonként szerveznek szabadtéri versenyjátékokat, játszóházat és testvérnapot, amelyen részt vesz a falu apraja-nagyja.

Kuckó tagozat

1957-ben nyílt meg a Kuckó tagozat Bogarason az általános iskola épületében. Egy barátságos kis csoportszoba fogadja a kicsinyeket.

Kicsik-nagyok együtt kalandoznak a játék, a számok, a zene, a képzőművészet, a mese és a természet világában. Az óvodások betekintést nyernek az iskolai élet mindennapjaiba és közös műsorokon vesznek részt.

Az épülethez tartozik egy nagy udvar, amely színtere a mozgásos játékoknak.

Pillangó épület

A Pillangó épület Tornyos központjában található. 1974 óta itt lelnek második otthonukra a falu magyar és roma nemzetiségű kicsinyei. Az óvodát parkosított udvar és virágoskert övezi.

Két csoportszobában folyik a munka. A jól felszerelt tornaterem alkalmas a rendszeres testmozgásra, felfrissülésre.

A gyermekek magvakkal csalogatják az éhező madarakat.

Vadvirág tagozat

Keviben 1979 óta az általános iskola épületében működik a Vadvirág tagozat. Az óvónő itt fogadja Kevi és Buránysor óvodásait. A tágas tornaterem és az iskolaudvar árnyékos játszótere minden gyermeknek bő mozgásteret biztosít.

Az óvodai tevékenység fontos része a feledésbe merülő népdalok, népi gyermekjátékok felelevenítése és a néptáncok kezdőlépéseinek elsajátítása. Mindig kedves időtöltés az alkotómunka és a kreatív foglalkozás.